АВТОХИТ Трейд ООД | Магазини.Магазини

Централен офис и склад:

6000, гр.Стара Загора
бул. Никола Петков 55
042/616002; 042/616051
042/616052; 042/616045
042/616007
e-mail: office@autohit-trade.com
Местоположение по карта
 

Магазин гр.София

1000,
ул. “Христо Ботев” 98
02/8329021
02/8326095
gsm: +359 882 442 249
e-mail: msofia@autohit-trade.com
Местоположение по карта
 

Магазин гр.София – Горубляне

1000 гр. София, кв. Горубляне,
ул. "Самоковско шосе" 27
02/ 42 33 865
gsm: + 359 885 46 75 76
gsm: + 359 885 23 76 27
gsm: + 359 884 21 50 62
e-mail: sofia.gorublyane@autohit-trade.com
Местоположение по карта
 

Магазин гр.Бургас

8000,
ж.к. Славейков, бл. 165
056/ 83 45 15;
056/ 83 45 14
gsm: +359 889 099 733
e-mail: mburgas@autohit-trade.com
Местоположение по карта
 

Магазин гр.Варна

8000,
бул. “Република” 23
052/ 602 784
052/ 608 423
gsm: +359 884 095 571
e-mail: mvarna@autohit-trade.com
Местоположение по карта
 

Магазин гр.Пловдив

4000,
бул. „Кукленско шосе“ № 3 А
032/ 990 330;
gsm: +359 885 977 111; +359 879 012 988
e-mail: mplovdiv@autohit-trade.com
Местоположение по карта
 

Склад и Магазин гр.Русе

7000,
ул. “Потсдам” 2
082/ 511 885;
gsm: +359 882 44 24 64; +359 879 01 29 85
e-mail: mruse@autohit-trade.com
Местоположение по карта