АВТОХИТ Трейд ООД | Кариера.Кариера

Бихте могли да изпратите своя кандидатура, съдържаща вашата автобиография на e-mail: tdimitrova@autohitbg.com.
Контакт ще бъде осъществен само с одобрените кандидати.
Вашите лични данни са строго конфиденциална информация и като такава са защитени според ЗЗЛД.

АВТОХИТ Трейд ООД, предлага следните работни позиции:

Позиция Изисквания за кандидатите
Склададжия за гр.Пловдив
Ref.No:

 

Pl 006

 

Описание и
Изисквания:

ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:- Приема и точно проверява артикулите и техните количества по дадените доставки;
- Отделя стоки срещу оформени по съответ¬ния ред документи на поръчки от клиенти;
- Извършва работи по товарене и разтоварване на стоки, както и пренасянето им от и до работни помещения и превозни средства;
- Спазва реда и начина на приемане, предаване и отчитане на стоките съобразно фирмените изисквания;
- Отговаря за всички придружаващи документи, необходими при движението на стоките;
- Носи материална отговорност за стоките и тяхното правилно съхранение;
- Участва при извършването на инвентаризации в склада;
- Поддържа необходимата хигиена на работното място;
- Изпълнява и други задачи, свързани с длъжността, конкретно възложени му от ръководството на фирмата.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:


- Стриктно изпълнение на възложените задачи;
- Умения за работа в екип при ясни правила и процедури;
- Умения за работа в динамична среда;
- Добро физическо и психическо здраве, оперативност, изпълнителност;
- Изградени трудови навици.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ :

- Трудов договор, социални и здравни осигуровки;
- Добри условия на труд;
- Добра възможност за развитие.Ако това предложение представлява интерес за Вас, моля изпращайте aвтобиография и снимка на e-mail адрес или използвайте формата за кандидатстване до 04.08.2014г. Всички документи на кандидата са защитени от ЗЗЛД и се разглеждат при строга конфиденциалност. Първоначален подбор ще бъде извършен само по документи. Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

ЩЕ СЕ СВЪРЖЕМ САМО С КАНДИДАТИТЕ ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА !

 

Месторабота: Пловдив

Кандидатствайте тук

Склададжия за гр.Стара Загора
Ref.No:

 

StZ 001

 

Описание и
Изисквания:

ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:- Приема и точно проверява артикулите и техните количества по дадените доставки;
- Отделя стоки срещу оформени по съответ¬ния ред документи на поръчки от клиенти;
- Извършва работи по товарене и разтоварване на стоки, както и пренасянето им от и до работни помещения и превозни средства;
- Спазва реда и начина на приемане, предаване и отчитане на стоките съобразно фирмените изисквания;
- Отговаря за всички придружаващи документи, необходими при движението на стоките;
- Носи материална отговорност за стоките и тяхното правилно съхранение;
- Участва при извършването на инвентаризации в склада;
- Поддържа необходимата хигиена на работното място;
- Изпълнява и други задачи, свързани с длъжността, конкретно възложени му от ръководството на фирмата.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:


- Стриктно изпълнение на възложените задачи;
- Умения за работа в екип при ясни правила и процедури;
- Умения за работа в динамична среда;
- Добро физическо и психическо здраве, оперативност, изпълнителност;
- Изградени трудови навици.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ :

- Трудов договор, социални и здравни осигуровки;
- Добри условия на труд;
- Добра възможност за развитие.Ако това предложение представлява интерес за Вас, моля изпращайте aвтобиография и снимка на e-mail адрес или използвайте формата за кандидатстване до 30.01.2014г. Всички документи на кандидата са защитени от ЗЗЛД и се разглеждат при строга конфиденциалност. Първоначален подбор ще бъде извършен само по документи. Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

ЩЕ СЕ СВЪРЖЕМ САМО С КАНДИДАТИТЕ ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА !

 

Месторабота: Стара Загора
 

Кандидатствайте тук

шофьор за гр.Пловдив
Pl 005
Описание и
Изисквания:
ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

- Отговаря за изпълнението на поръчките - по предварителна заявка приготвя, подрежда, товари;
- Отговаря за доставянето и транспортирането на стоката до клиенти;
- Спазва реда и начина на приемане, предаване и отчитане на стоките съобразно фирмените изисквания;
- Приема и точно проверява артикулите и техните количества по дадените поръчки;
- Отговаря за всички придружаващи документи, необходими при движението на стоките;
- Осъществява контакти с нови клиенти и разширява търговската мрежа,
- Носи материална и финансова отговорност за повереното МПС, поверените стоки и тяхното правилно съхранение;
- Поддържа необходимата хигиена на управляваното МПС;
- Поддържа повереното му МПС в отлично техническо състояниеИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

- Свидетелство за управление на МПС- кат. В или С;
- Стриктно изпълнение на възложените задачи;
- Умения за работа в екип при ясни правила и процедури;
- Изградени трудови навици

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ :

- Трудов договор, социални и здравни осигуровки;
- Добри условия на труд;
- Добра възможност за развитие.Ако това предложение представлява интерес за Вас, моля изпращайте aвтобиография и снимка на e-mail адрес или използвайте формата за кандидатстване до 30.01.2014г. Всички документи на кандидата са защитени от ЗЗЛД и се разглеждат при строга конфиденциалност. Първоначален подбор ще бъде извършен само по документи. Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

ЩЕ СЕ СВЪРЖЕМ САМО С КАНДИДАТИТЕ ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА !
Месторабота: Пловдив

Кандидатствайте тук

шофьор за гр.Русе

Ref.No:

R005

 

ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

- Отговаря за изпълнението на поръчките - по предварителна заявка приготвя, подрежда, товари;
- Отговаря за доставянето и транспортирането на стоката до клиенти;
- Спазва реда и начина на приемане, предаване и отчитане на стоките съобразно фирмените изисквания;
- Приема и точно проверява артикулите и техните количества по дадените поръчки;
- Отговаря за всички придружаващи документи, необходими при движението на стоките;
- Осъществява контакти с нови клиенти и разширява търговската мрежа,
- Носи материална и финансова отговорност за повереното МПС, поверените стоки и тяхното правилно съхранение;
- Поддържа необходимата хигиена на управляваното МПС;
- Поддържа повереното му МПС в отлично техническо състояниеИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

- Свидетелство за управление на МПС- кат. В или С;
- Стриктно изпълнение на възложените задачи;
- Умения за работа в екип при ясни правила и процедури;
- Изградени трудови навици

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ :

- Трудов договор, социални и здравни осигуровки;
- Добри условия на труд;
- Добра възможност за развитие.Ако това предложение представлява интерес за Вас, моля изпращайте aвтобиография и снимка на e-mail адрес: tdimitrova@autohitbg.com или използвайте формата за кандидатстване до 15.11.2013г. Всички документи на кандидата са защитени от ЗЗЛД и се разглеждат при строга конфиденциалност. Първоначален подбор ще бъде извършен само по документи. Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

ЩЕ СЕ СВЪРЖЕМ САМО С КАНДИДАТИТЕ ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА !

Кандидатствайте тук

шофьор за гр.Пловдив

Ref.No:

Pl004

 

ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

- Отговаря за изпълнението на поръчките - по предварителна заявка приготвя, подрежда, товари;
- Отговаря за доставянето и транспортирането на стоката до клиенти;
- Спазва реда и начина на приемане, предаване и отчитане на стоките съобразно фирмените изисквания;
- Приема и точно проверява артикулите и техните количества по дадените поръчки;
- Отговаря за всички придружаващи документи, необходими при движението на стоките;
- Осъществява контакти с нови клиенти и разширява търговската мрежа,
- Носи материална и финансова отговорност за повереното МПС, поверените стоки и тяхното правилно съхранение;
- Поддържа необходимата хигиена на управляваното МПС;
- Поддържа повереното му МПС в отлично техническо състояниеИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

- Свидетелство за управление на МПС- кат. В или С;
- Стриктно изпълнение на възложените задачи;
- Умения за работа в екип при ясни правила и процедури;
- Изградени трудови навици

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ :

- Трудов договор, социални и здравни осигуровки;
- Добри условия на труд;
- Добра възможност за развитие.Ако това предложение представлява интерес за Вас, моля изпращайте aвтобиография и снимка на e-mail адрес: tdimitrova@autohitbg.com  или използвайте формата за кандидатстване до 30.10.2013г. Телефон за връзка: +359886648777 - Пламен Младенов. Всички документи на кандидата са защитени от ЗЗЛД и се разглеждат при строга конфиденциалност. Първоначален подбор ще бъде извършен само по документи. Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

ЩЕ СЕ СВЪРЖЕМ САМО С КАНДИДАТИТЕ ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА !

Населено Място:

Пловдив / България

Кандидатствайте тук

шофьор за гр.Бургас

Ref.No:

А 001

 

ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

- Отговаря за изпълнението на поръчките - по предварителна заявка приготвя, подрежда, товари; 
- Отговаря за доставянето и транспортирането на стоката до клиенти;
- Спазва реда и начина на приемане, предаване и отчитане на стоките съобразно фирмените изисквания;
- Приема и точно проверява артикулите и техните количества по дадените поръчки;
- Отговаря за всички придружаващи документи, необходими при движението на стоките;
- Осъществява контакти с нови клиенти и разширява търговската мрежа,
- Носи материална и финансова отговорност за повереното МПС, поверените стоки и тяхното правилно съхранение;
- Поддържа необходимата хигиена на управляваното МПС;
- Поддържа повереното му МПС в отлично техническо състояниеИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

- Свидетелство за управление на МПС- кат. В или С;
- Стриктно изпълнение на възложените задачи; 
- Умения за работа в екип при ясни правила и процедури; 
- Изградени трудови навици

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ :

- Трудов договор, социални и здравни осигуровки;
- Добри условия на труд;
- Добра възможност за развитие.Ако това предложение представлява интерес за Вас, моля изпращайте aвтобиография и снимка на e-mail адрес: tdimitrova@autohitbg.com или използвайте формата за кандидатстване до 15.06.2013г. Всички документи на кандидата са защитени от ЗЗЛД и се разглеждат при строга конфиденциалност. Първоначален подбор ще бъде извършен само по документи. Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

ЩЕ СЕ СВЪРЖЕМ САМО С КАНДИДАТИТЕ ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА !

Кандидатствайте тук

шофьор за гр.Варна

Ref.No:

В001

 

ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

- Отговаря за изпълнението на поръчките - по предварителна заявка приготвя, подрежда, товари;
- Отговаря за доставянето и транспортирането на стоката до клиенти;
- Спазва реда и начина на приемане, предаване и отчитане на стоките съобразно фирмените изисквания;
- Приема и точно проверява артикулите и техните количества по дадените поръчки;
- Отговаря за всички придружаващи документи, необходими при движението на стоките;
- Осъществява контакти с нови клиенти и разширява търговската мрежа,
- Носи материална и финансова отговорност за повереното МПС, поверените стоки и тяхното правилно съхранение;
- Поддържа необходимата хигиена на управляваното МПС;
- Поддържа повереното му МПС в отлично техническо състояниеИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

- Свидетелство за управление на МПС- кат. В или С;
- Стриктно изпълнение на възложените задачи;
- Умения за работа в екип при ясни правила и процедури;
- Изградени трудови навици

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ :

- Трудов договор, социални и здравни осигуровки;
- Добри условия на труд;
- Добра възможност за развитие.Ако това предложение представлява интерес за Вас, моля изпращайте aвтобиография и снимка на e-mail адрес: tdimitrova@autohitbg.com или използвайте формата за кандидатстване до 15.05.2013г. Всички документи на кандидата са защитени от ЗЗЛД и се разглеждат при строга конфиденциалност. Първоначален подбор ще бъде извършен само по документи. Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

ЩЕ СЕ СВЪРЖЕМ САМО С КАНДИДАТИТЕ ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА !

Кандидатствайте тук

Продавач-консултант за гр.Пловдив

Ref.No:

Pl003

 

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТА:
- Осъществява продажби на едро и дребно в търговският обект на фирмата;
- Приема по телефона и по ектронен път заявки и организира доставка до клиента;
- Работа със складова програма и електронни каталози;
- Извършване на касови операции;
- Работа с касов апарат;
- Изписване и заприхождаване на стока;
- Оформяне на поръчката и товарителницата;
- Изготвяне на фактури;


ИЗИСКВАНИЯ:
- Средно специално или висше образование - специалност свързана с транспортна техника е предимство;
- Опит в продажбите на авточасти мин. 3 години;
- Технически познания в областта на автомобилите;
- Добра компютърна грамотност;
- Владеене на английски или немски език е предимство;
- Търговски усет, добра комуникативност и чувство за хумор;
- Самодисциплина и организираност;
- Позитивно и енергично мислене;
- Желание за непрекъснато усъвършенстване


НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ :

- Трудов договор, социални и здравни осигуровки;
- Мотивираща стартова заплата;
- Добри условия на труд;
- Добра възможност за развитие.

Ако това предложение представлява интерес за Вас, моля изпращайте aвтобиография, снимка и мотивационно писмо на e-mail адрес: tdimitrova@autohitbg.com или използвайте формата за кандидатстване до 31.05.2012г. Всички документи на кандидата са защитени от ЗЗЛД и се разглеждат при строга конфиденциалност. Първоначален подбор ще бъде извършен само по документи. Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

ЩЕ СЕ СВЪРЖЕМ САМО С КАНДИДАТИТЕ ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА !

Населено Място:

Пловдив / България

Кандидатствайте тук

Шофьор за гр.Русе

Ref.No:

R004

 

ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

- Отговаря за изпълнението на поръчките - по предварителна заявка приготвя, подрежда, товари;
- Отговаря за доставянето и транспортирането на стоката до клиенти;
- Спазва реда и начина на приемане, предаване и отчитане на стоките съобразно фирмените изисквания;
- Приема и точно проверява артикулите и техните количества по дадените поръчки;
- Отговаря за всички придружаващи документи, необходими при движението на стоките;
- Осъществява контакти с нови клиенти и разширява търговската мрежа,
- Носи материална и финансова отговорност за повереното МПС, поверените стоки и тяхното правилно съхранение;
- Поддържа необходимата хигиена на управляваното МПС;
- Поддържа повереното му МПС в отлично техническо състояниеИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

- Свидетелство за управление на МПС- кат. В или С;
- Стриктно изпълнение на възложените задачи;
- Умения за работа в екип при ясни правила и процедури;
- Изградени трудови навици

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ :

- Трудов договор, социални и здравни осигуровки;
- Добри условия на труд;
- Добра възможност за развитие.Ако това предложение представлява интерес за Вас, моля изпращайте aвтобиография и снимка на e-mail адрес: tdimitrova@autohitbg.com или използвайте формата за кандидатстване до 20.11.2011г. Всички документи на кандидата са защитени от ЗЗЛД и се разглеждат при строга конфиденциалност. Първоначален подбор ще бъде извършен само по документи. Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

ЩЕ СЕ СВЪРЖЕМ САМО С КАНДИДАТИТЕ ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА !

Кандидатствайте тук

Продавач-консултант за гр.Русе

Ref.No:

R005

 

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТА:
- Осъществява продажби на едро и дребно в търговският обект на фирмата;
- Приема по телефона и по ектронен път заявки и организира доставка до клиента;
- работа със складова програма и електронни каталози;
- Извършване на касови операции;
- Работа с касов апарат;
- Изписване и заприхождаване на стока;
- Оформяне на поръчката и товарителницата;
- Изготвяне на фактури;
- Участва в обучението на помощник продавач –консултантите

ИЗИСКВАНИЯ:
- Средно специално или висше образование - специалност свързана с транспортна техника е предимство;
- Опит в продажбите на авточасти мин. 3 години;
- Технически познания в областта на автомобилите;
- Добра компютърна грамотност;
- Владеене на английски или немски език е предимство;
- Търговски усет, добра комуникативност и чувство за хумор;
- Самодисциплина и организираност;
- Позитивно и енергично мислене;
- Желание за непрекъснато усъвършенстване


НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ :

- Трудов договор, социални и здравни осигуровки;
- Мотивираща стартова заплата;
- Добри условия на труд;
- Добра възможност за развитие.

Ако това предложение представлява интерес за Вас, моля изпращайте aвтобиография, снимка и мотивационно писмо на e-mail адрес: tdimitrova@autohitbg.com или използвайте формата за кандидатстване до 20.11.2011г. Всички документи на кандидата са защитени от ЗЗЛД и се разглеждат при строга конфиденциалност. Първоначален подбор ще бъде извършен само по документи. Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

ЩЕ СЕ СВЪРЖЕМ САМО С КАНДИДАТИТЕ ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА !

Населено Място:

Русе / България

Кандидатствайте тук

Шофьор за град ПЛОВДИВ

Ref.No:

Pl002

 

ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

- Отговаря за изпълнението на поръчките - по предварителна заявка приготвя, подрежда, товари;
- Отговаря за доставянето и транспортирането на стоката до клиенти;
- Спазва реда и начина на приемане, предаване и отчитане на стоките съобразно фирмените изисквания;
- Приема и точно проверява артикулите и техните количества по дадените поръчки;
- Отговаря за всички придружаващи документи, необходими при движението на стоките;
- Осъществява контакти с нови клиенти и разширява търговската мрежа,
- Носи материална и финансова отговорност за повереното МПС, поверените стоки и тяхното правилно съхранение;
- Поддържа необходимата хигиена на управляваното МПС;
- Поддържа повереното му МПС в отлично техническо състояниеИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

- Свидетелство за управление на МПС- кат. В или С;
- Стриктно изпълнение на възложените задачи;
- Умения за работа в екип при ясни правила и процедури;
- Изградени трудови навици

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ :

- Трудов договор, социални и здравни осигуровки;
- Добри условия на труд;
- Добра възможност за развитие.Ако това предложение представлява интерес за Вас, моля изпращайте aвтобиография и снимка на e-mail адрес: tdimitrova@autohitbg.com  или използвайте формата за кандидатстване до 16.09.2011г. Телефон за връзка: +359886648777 - Пламен Младенов. Всички документи на кандидата са защитени от ЗЗЛД и се разглеждат при строга конфиденциалност. Първоначален подбор ще бъде извършен само по документи. Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

ЩЕ СЕ СВЪРЖЕМ САМО С КАНДИДАТИТЕ ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА !

Населено Място:

Пловдив / България

Кандидатствайте тук

УПРАВИТЕЛ НА МАГАЗИН ЗА ГРАД РУСЕ
Ref.No: R001
  ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТА:

- Ръководи, пряко участва и отговаря за целия работен процес
в магазина;
- Отговаря эа органиэацията и следи эа цялостния процес - от
приемане на эаявките и доставката им до клиентите;
- Контролира и отговаря цялостно эа качеството на текущото
обслужване на клиентите на едро и дребно;
- Активно иэдирва пропуски по отношение на органиэацията,
ефективноста на работата, квалификацията на персонала;
- Прави проучване на паэара и прилага краткосрочни и дългосрочни цели и
стратегии эа утвъждаване и раэширяване на паэарните ниши; Работи за запазването на пазарния дял на фирмата в региона и неговото разширяване;
- Осъществява продажби на едро и дребно в търговският обект
на фирмата;
-Прави месечен аналиэ и отчет эа работата и продажбите

ИЗИСКВАНИЯ:

- Лидерски качества, способност да организира и мотивира персонал;
- Търговски усет, добра комуникативност;
- Опит в продажбите на авточасти мин. 3 години;
- Отлично познаване устройството на автомобила;
- Средно специално или висше образование - специалност свързана
с транспортна техника е предимство;
- Добра компютърна грамотност;
- Владеене на английски или немски език е предимство;
- Самодисциплина и организираност;
- Позитивно и енергично мислене;
- Желание за непрекъснато усъвършенстване

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ :

- Трудов договор, социални и здравни осигуровки;
- Мотивираща стартова заплата;
- Добри условия на труд;
- Добра възможност за развитие.


Ако това предложение представлява интерес за Вас, моля изпращайте aвтобиография,снимка и мотивационно писмо на e-mail адрес: tdimitrova@autohitbg.com  или използвайте формата за кандидатстване до 30.04.2011г. Всички документи на кандидата са защитени от ЗЗЛД и се разглеждат при строга конфиденциалност. Първоначален подбор ще бъде извършен само по документи. Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

ЩЕ СЕ СВЪРЖЕМ САМО С КАНДИДАТИТЕ ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА !
Населено Място: Русе / България

Кандидатствайте тук

Продавач-консултант за град Русе
Ref.No: R002
  ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТА:
- Осъществява продажби на едро и дребно в търговският обект на фирмата;
- Приема по телефона и по ектронен път заявки и организира доставка до клиента;
- работа със складова програма и електронни каталози;
- Извършване на касови операции;
- Работа с касов апарат;
- Изписване и заприхождаване на стока;
- Оформяне на поръчката и товарителницата;
- Изготвяне на фактури;
- Участва в обучението на помощник продавач –консултантите

ИЗИСКВАНИЯ:
- Средно специално или висше образование - специалност свързана с транспортна техника е предимство;
- Опит в продажбите на авточасти мин. 3 години;
- Технически познания в областта на автомобилите;
- Добра компютърна грамотност;
- Владеене на английски или немски език е предимство;
- Търговски усет, добра комуникативност и чувство за хумор;
- Самодисциплина и организираност;
- Позитивно и енергично мислене;
- Желание за непрекъснато усъвършенстване


НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ :

- Трудов договор, социални и здравни осигуровки;
- Мотивираща стартова заплата;
- Добри условия на труд;
- Добра възможност за развитие.

Ако това предложение представлява интерес за Вас, моля изпращайте aвтобиография, снимка и мотивационно писмо на e-mail адрес: tdimitrova@autohitbg.com  или използвайте формата за кандидатстване до 30.04.2011г. Всички документи на кандидата са защитени от ЗЗЛД и се разглеждат при строга конфиденциалност. Първоначален подбор ще бъде извършен само по документи. Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

ЩЕ СЕ СВЪРЖЕМ САМО С КАНДИДАТИТЕ ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА !
Населено Място: Русе / България

Кандидатствайте тук

Шофьор за град Русе
Ref.No: R003
  ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

- Отговаря за изпълнението на поръчките - по предварителна заявка приготвя, подрежда, товари;
- Отговаря за доставянето и транспортирането на стоката до клиенти;
- Спазва реда и начина на приемане, предаване и отчитане на стоките съобразно фирмените изисквания;
- Приема и точно проверява артикулите и техните количества по дадените поръчки;
- Отговаря за всички придружаващи документи, необходими при движението на стоките;
- Осъществява контакти с нови клиенти и разширява търговската мрежа,
- Носи материална и финансова отговорност за повереното МПС, поверените стоки и тяхното правилно съхранение;
- Поддържа необходимата хигиена на управляваното МПС;
- Поддържа повереното му МПС в отлично техническо състояниеИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

- Свидетелство за управление на МПС- кат. В или С;
- Стриктно изпълнение на възложените задачи;
- Умения за работа в екип при ясни правила и процедури;
- Изградени трудови навици

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ :

- Трудов договор, социални и здравни осигуровки;
- Добри условия на труд;
- Добра възможност за развитие.Ако това предложение представлява интерес за Вас, моля изпращайте aвтобиография и снимка на e-mail адрес: tdimitrova@autohitbg.com  или използвайте формата за кандидатстване до 30.04.2011г. Всички документи на кандидата са защитени от ЗЗЛД и се разглеждат при строга конфиденциалност. Първоначален подбор ще бъде извършен само по документи. Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

ЩЕ СЕ СВЪРЖЕМ САМО С КАНДИДАТИТЕ ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА !
Населено Място: Русе / България

Кандидатствайте тук

шофьор за град ПЛОВДИВ

ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

 

- Отговаря за изпълнението на поръчките - по предварителна заявка приготвя, подрежда, товари;

- Отговаря за изпълнението на доставката и транспортирането на стоката до клиенти;

- Спазва реда и начина на приемане, предаване и отчитане на стоките съобразно фирмените изисквания;
- Приема и проверява артикулите и техните количества по дадените поръчки;
- Отговаря за всички придружаващи документи, необходими при движението на стоките;

- Осъществява контакти с нови клиенти и разширява търговската мрежа;

- Носи материална и финансова отговорност за повереното МПС, поверените стоки и тяхното правилно съхранение;
- Поддържа необходимата хигиена на управляваното МПС;
- Поддържа повереното му МПС в отлично техническо състояние

 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

-Свидетелство за управление на МПС- кат. В или С;
-Стриктно изпълнение на възложените задачи;
-Умения за работа в екип при ясни правила и процедури;
-Изградени трудови навици;

ФИРМАТА ПРЕДЛАГА:

-Трудов договор;
-Дългосрочна заетост;


Ако това предложение представлява интерес за Вас, моля изпращайте Автобиография и снимка на e-mail адрес: tdimitrova@autohitbg.com  или използвайте формата за кандидатстване до 20.08.2010г. Всички документи на кандидата са защитени от ЗЗЛД и се разглеждат при строга конфиденциалност. Първоначален подбор ще бъде извършен само по документи. Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

 

Кандидатствайте тук

 

Форма за кандидатстване

Моля, попълнете всички данни на кирилица. Полетата отбелязани с * са задължителни.

Трите Ви имена:*
Име, презиме и фамилия
Вашите години:*
Град/Село:*
Адрес:*
Телефон/и:*
Семейно    положение:*
E-mail: 
Образование: 
Специалност: 
Шофьорска  книжка-категория: 
Владеене на чужди езици/ниво: 
Компютърна грамотност/ниво: 
Други Ваши умения: 
Моля, посочете последните Ви три работни места: 
Фирма, Длъжност, Продължителност на работа
Очаквано заплащане: